Luchtkwaliteit in Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Luchtkwaliteit in Alkmaar

Luchtkwaliteit in Alkmaar

Luchtkwaliteit in Alkmaar

In Alkmaar is in toenemende mate aandacht voor en zorg om een goede luchtkwaliteit. Niet omdat het in het algemeen zo slecht gesteld is met de lokale luchtkwaliteit, er wordt voldaan aan de Europese normen, maar omdat het altijd beter kan.

Nota Luchtkwaliteit

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Alkmaar ingestemd met de Nota luchtkwaliteit ‘Samen Werken aan Schone Lucht’. Het uiteindelijke doel is een (nog) schonere lucht in Alkmaar. Kijk hier voor de Nota Luchtkwaliteit.

NSL-monitoring door de Rijksoverheid

De kwaliteit van de lucht in Alkmaar wordt jaarlijks in beeld gebracht aan de hand van berekeningen door het RIVM. Dit gebeurt in opdracht van de Rijksoverheid op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL-programma monitort de concentraties van de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10, PM2,5 en roet (EC)) in de Nederlandse lucht. Het door RIVM gebruikte rekenmodel is gebaseerd op meetgegevens van een aantal landelijke meetstations en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van de nieuwste inzichten in emissies, achtergrondconcentraties en verkeersontwikkelingen. Op basis van de NSL monitoring zijn de laatste jaren in Alkmaar geen overschrijdingen meer berekend van de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Voor meer informatie over het NSL en de berekeningen van de Alkmaarse luchtkwaliteit zie ook www.nsl-monitoring.nl.

Laatste wijziging: 21 februari 2018