Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Makelaarsinformatie

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Makelaarsinformatie

Makelaarsinformatie

Veel informatie is online beschikbaar en door u zelf op te zoeken:

Bestemmingsplannen

Bekijk de overzichtskaart van de bestemmingsplannen per plangebied. Ook zijn alle bestemmingsplannen te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kadastrale informatie

Raadpleeg de website van het Kadaster.

BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Raadplegen de BAG-Viewer.

Kabels en leidingen

Raadpleeg de website van het Kadaster voor de ligging van kabels en leidingen én contactgegevens van netwerkbeheerders 

Bodeminformatie

Bodeminformatie vindt u op het Bodemloket van de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD).

 

Laatste wijziging: 14 december 2017