Medische en langdurige zorg

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Medische en langdurige zorg

Medische en langdurige zorg

Medische zorg vergoedt uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Voor langdurige zorg kunt u terecht bij het CIZ.

Medische zorg

Heeft u zorg nodig door een huisarts, medisch specialist of verloskundige? Of geestelijke gezondheidszorg gericht op behandeling en herstel? Deze en andere behandelingen vergoedt uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Zie www.rijksoverheid.nl onder ‘Zorgverzekering’.

Langdurige zorg

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aanvraag voor langdurige intensieve zorg dient u in bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Bel 088 - 789 10 00.

 

Zie ook

Zelf ondersteuning vinden

Laatste wijziging: 12 april 2016