Meeuwenoverlast

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Meeuwenoverlast

Meeuwenoverlast

 

In april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Neem op tijd maatregelen om nesten op uw dak te voorkomen. Als ze eenmaal op een dak zitten, dan mag het nest niet worden verwijderd.

Vanaf 3 juni worden meeuweneieren niet meer behandeld omdat de eieren in een te ver gevorderd stadium zijn.

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

  •  Gebruik ondergrondse containers en prullenbakken voor uw afval. Gooi dus geen etensresten of oud brood op straat.
  •  Als er voedsel voor ze is, blijven de meeuwen in de stad. Voer meeuwen dus niet (pdf 737kB)
  •  Download de poster Meeuwenoverlast (pdf 8,5MB) en hang deze op bij uw huis of in de hal van uw flat/appartementengebouw, zodat uw buren ook op de hoogte zijn.

Beschermd

De meeuw is volgens de Wet Natuurbescherming een beschermde diersoort. U mag meeuwen dus niet opzettelijk storen. Ook is het verboden om hun eieren te rapen, uit het nest te halen, te beschadigen of te vernielen. U mag geen meeuwennesten verwijderen.

Vanaf 3 juni worden meeuweneieren niet meer behandeld omdat de eieren in een te ver gevorderd stadium zijn.

Broedperiode

De broedperiode is van april tot eind augustus. Dit is ook de periode met het meeste overlast door vervuiling op straat, geluidsoverlast door gekrijs of agressief gedrag (schijnaanvallen).

Uitspraak Raad van State

Alkmaar, Haarlem en Leiden mogen onderzoek naar meeuwenoverlast voortzetten.

Melding doen

Meld overlast door meeuwen (zie kopje Dierplagen / Meeuwen). U kunt alleen de nesten op uw eigen dak melden. U moet verder  toestemming kunnen geven om op het (goed onderhouden) dak te lopen.