Melding doen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Melding doen

Melding doen

Melding doen

Losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, verstopte put of overlast? Meld het bij de gemeente! Help ons om Alkmaar schoon, veilig en heel te houden. Lees verder om een melding te doen.

Verkeer

Verkeersborden, markeringen, zebrapaden, plaatsing nieuw (straatnaam)bord, onderhoud borden, parkeerplekken, fietsrekken.

Spoedmeldingen gevaarlijke situaties

Levert een gebrek in de openbare ruime een gevaarlijke situatie op; geef dit dan telefonisch door. Voorbeelden van gevaarlijke situaties zijn ontbrekende putdeksels en defecte verkeerslichten. Voor alle andere meldingen kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.
Binnen kantoortijden belt u naar 14 072
Buiten kantoortijden belt u naar 0900-8844

Stadsonderhoud

Beschoeiing (constructie aan oever of waterkant), bomen, onkruid, zwerfvuil, bestrating, speeltoestellen en straatmeubilair

Overlast van evenementen en/ of horeca

Meld het ons via het online formulier. Zo krijgen wij inzicht in de overlast. Voor spoedmeldingen kunt u contact opnemen met Handhaving tijdens kantooruren via 14 072 of met de politie 0900 8844.

Handhaving (Stadstoezicht)

Leefbaarheid, veiligheid, parkeren buiten de gebieden waar betaald parkeren ofwel parkeren voor vergunningshouders van kracht is, overlast en vuildump.

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning ****

WhatsApp
Handhaving is niet meer bereikbaar via WhatsApp in verband met gewijzigde wetgeving. WhatsApp staat gemeenten en bedrijven niet meer toe dit communicatiekanaal te gebruiken. 

Riolering

Putten en kolken, stankoverlast, putdeksels en overstromingen

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning****

Verlichting

Lichtmasten, lantaarnpalen

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning****

Stoplichten

Defecte verkeerslichten, drukknoppen, bebording en markeringen

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning****

Bruggen, duikers, geluidsschermen, kades, steigers en tunnel(verlichting)

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning****

Dierplagen / Meeuwen

StadsWerk072 is verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren (ratten, meeuwen, wespen, muizen, kakkerlakken, ovenvisjes en vlooien) in de openbare ruimte. Op particulier terrein bestrijden zij alleen rattenplagen. Zie de pagina Plaagdierbestrijding van Stadswerk 072.

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning****

Graffiti, bushokjes en afzettingen

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning***

Diversen

voor inwoners met DigiD*

voor inwoners zonder DigiD**

voor bedrijven met eHerkenning***

voor bedrijven zonder eHerkenning***

Vliegverkeer

www.bezoekbas.nl voor vragen en klachten over baangebruik en aanvliegroutes

Kijk voor meer informatie over het thema vliegverkeer & Schiphol ook op www.odijmond.nl/vliegverkeer

Toelichting

* Met DigiD: De afhandeling van uw melding via DigiD volgt u via MijnAlkmaar.

** Zonder DigiD: Zonder DigiD is de voortgang van de afhandeling van uw melding niet te volgen via MijnAlkmaar. Vult u uw Burgerservicenummer (BSN) in op het formulier, dan is de afhandeling wel te volgen via MijnAlkmaar.

*** eHerkenning: De afhandeling van uw melding via eHerkenning volgt u via MijnAlkmaar.

**** Zonder eHerkenning: voortgang van de afhandeling van uw melding is niet digitaal te volgen.

Telefonische melding

U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 14 072.

VerbeterDeBuurt

Alkmaar is aangesloten bij VerbeterDeBuurt. Met de app of website van VerbeterDeBuurt is uw melding ook door te geven. Download hiervoor de app op uw smartphone of kijk op VerbeterDeBuurt Alkmaar.

Meldpunt discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld? Dan kunt u een melding doen bij het Discriminatie Meldpunt.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Laatste wijziging: 23 januari 2020