Erfgoed (voorheen Monumentenzorg en Archeologie)

Er is een fout opgetreden!

Erfgoed (voorheen Monumentenzorg en Archeologie)

afbeelding Erfgoed

Tien stolpen in Schermer monument

Op 10 juli zijn tien stolpboerderijen gemeentelijk monument geworden. De eigenaren van deze stolpen kiezen bewust voor bescherming, zodat hun pand behouden blijft in de toekomst. Hiermee dragen zij tevens bij aan het behoud van het karakteristiek van de Schermer.

Voor onderhoud en herstel aan monumenten is een subsidieregeling: www.alkmaar.nl/Subsidie-voor-restauratie-van-monumenten,-beeldbepalende-panden-of-stolpen

Lees het persbericht: pers.alkmaar.nl/167462-tien-stolpen-in-schermer-gemeentelijk-monument

Interview met een van de eigenaren: www.erfgoedalkmaar.nl/nieuws/tien-stolpen-in-schermer-gemeentelijk-monument

Voor vragen mailt u: erfgoed@alkmaar.nl