Erfgoed (voorheen Monumentenzorg en Archeologie)

Er is een fout opgetreden!

Erfgoed (voorheen Monumentenzorg en Archeologie)

afbeelding Erfgoed 

De gemeente  Alkmaar werkt aan het duurzaam opwekken en besparen van energie. U kunt hieraan bijdragen met duurzaam onderhoud en gebruik van uw monument.

 Er zijn vele mogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten.  

Kasteel en klooster Middelburg na eeuwen weer in beeld.

In november en december hebben er in opdracht van gemeente Alkmaar een aantal geofysische onderzoeken plaatsgevonden rond het kasteelterrein van de Middelburg. Het Noord-Hollands Dagblad schreef er een prachtig artikel over.

Tien stolpen in Schermer monument

Op 10 juli 2018 zijn tien stolpboerderijen gemeentelijk monument geworden. De eigenaren van deze stolpen kiezen bewust voor bescherming, zodat hun pand behouden blijft in de toekomst. Hiermee dragen zij tevens bij aan het behoud van het karakteristiek van de Schermer.

Voor onderhoud en herstel aan monumenten is een subsidieregeling.

Lees het persbericht.

Interview met een van de eigenaren.

Met vragen mailt u naar erfgoed@alkmaar.nl