Nationale Ombudsman

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Nationale Ombudsman

Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid. Hij wordt benoemd door de Tweede Kamer en is onafhankelijk. De huidige Nationale ombudsman is Roel Fernhout. Hij wordt ondersteund door een plaatsvervangend ombudsman en een bureau van ruim honderd medewerkers.

De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over honderden overheidsinstanties. U kunt bijvoorbeeld denken aan ministeries, waterschappen, politie, zelfstandige bestuursorganen (zoals de Informatie Beheer Groep, het GAK, de arbeidsbureaus), provincies en een groot aantal gemeenten. Per 1 januari 2001 is daar ook uw gemeente Alkmaar bijgekomen.

Wat u wel en niet kunt aankaarten

Iedereen kan een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, ongeacht nationaliteit of leeftijd. Ook maakt het niet uit of u wel of geen inwoner van de gemeente bent, en of u klaagt als persoon of als organisatie. De Nationale ombudsman kan echter niet elke klacht behandelen. In een speciale wet is vastgelegd, voor welk soort zaken de Nationale ombudsman zich inzet. Zo'n wettekst is lastig te lezen. Heel in het kort komt het hier op neer:

  • U moet uw klacht eerst voorleggen aan de gemeente zelf. De gemeente heeft daarvoor een eigen klachtenregeling. Krijgt u van de gemeente maar geen antwoord op uw klacht, of bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u vervolgens terecht bij de Nationale ombudsman.
  • De klacht moet gaan over een gebeurtenis die op of na 1 januari 2001 heeft plaatsgevonden.
  • Als u een klacht heeft over een beslissing waartegen u een bezwaarschrift kunt indienen bij de gemeente, of zo'n bezwaarprocedure loopt, mag de Nationale ombudsman uw klacht niet behandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente u een aangevraagde vergunning niet verleent.
  • Hetzelfde geldt als u in beroep kunt gaan (of bent gegaan) bij een rechter.

Hoe kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman?

Als u besluit een klacht in te dienen, kunt u een brief schrijven naar de Nationale ombudsman. U kunt ook het klachtformulier op de website www.nationaleombudsman.nl (externe link) invullen en elektronisch verzenden. Bel gerust even als u zich afvraagt of u met uw klacht wel bij de Nationale ombudsman terecht kunt. Het gratis nummer is: 0800 – 33 55 555. Klagen bij de Nationale ombudsman kost u niets.

Wat doet de Nationale ombudsman met uw klacht?

De Nationale ombudsman streeft er naar u binnen 4 weken te laten weten of hij iets voor u kan betekenen. Als de Nationale ombudsman vindt dat uw probleem spoedeisend is, zal hij extra snel werken. Is uw probleem vrij gemakkelijk op te lossen, dan zal hij dat meteen proberen te doen. Ligt het wat ingewikkelder, dan begint hij aan een uitgebreid onderzoek.

Waar kunt u de Nationale ombudsman bereiken?

Wilt u meer weten over het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met het Bureau Nationale ombudsman. Ook kunt u een folder aanvragen of de website raadplegen.

De Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
telefoon: 0800 - 33 55 555
website: www.nationaleombudsman.nl
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 151, Den Haag

Laatste wijziging: 03 februari 2017