Naturalisatieceremonie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Naturalisatieceremonie

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor inwoners van Alkmaar die Nederlandse staatsburger worden. Als u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit krijgt, bent u verplicht om de naturalisatieceremonie bij te wonen. U krijgt hiervoor automatisch een uitnodiging van de gemeente. U hoeft zelf dus geen actie te ondernemen.

Feestelijke bijeenkomst

Tijdens de naturalisatieceremonie geeft de burgemeester of locoburgemeester een toespraak. Hierin besteedt hij aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Na de toespraak legt u de Verklaring van verbondenheid af. Vervolgens reikt de burgemeester of locoburgemeester u persoonlijk het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging uit. Heeft u het document in ontvangst genomen? Dan bent u Nederlander geworden. U ontvangt een bloemetje.

Verklaring van verbondenheid

Iedereen die ouder is dan 16 jaar legt de Verklaring van verbondenheid af. Dit gebeurt tijdens de naturalisatieceremonie. U verklaart dat u respect heeft voor de Nederlandse rechtsorde en dat u de plichten wilt vervullen die bij het Nederlanderschap horen. U legt de verklaring af in de Nederlandse taal.

Meer informatie

De naturalisatieceremonie vindt gemiddeld één keer in de zes weken plaats en duurt ongeveer een uur. Voor deze feestelijke bijeenkomst nodigen we zo’n 25 nieuwe Nederlanders uit. U mag uw partner meenemen en iemand die u heeft geholpen te integreren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 072. Of lees meer over de Verklaring van verbondenheid.

Laatste wijziging: 11 december 2018