Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > College > Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

 

Burgemeester P.M. Bruinooge

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Functies voortvloeiend uit het ambt

   

lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Nee

Incidenteel

voorzitter Stichting Het Lakemanfonds

Nee

Incidenteel

afgevaardigde Alkmaar Sport N.V.

Nee

Incidenteel

Overige nevenfuncties

   

bestuurslid Stichting Victoriefonds Alkmaar

Nee

Incidenteel

     

Wethouder C. Braak

 Bezoldiging

 

Tijdsbeslag 

Functies voortvloeiend uit het ambt

   

lid Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Nee

Incidenteel

plv. lid Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.

Nee

Incidenteel

Overige nevenfuncties

   

DJ-activiteiten

Ja

Incidenteel

Wethouder P.F. Dijkman

 Bezoldiging Tijdsbeslag

Functies voortvloeiend uit het ambt

   

lid Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht

Nee

Incidenteel

plv. lid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Nee

Incidenteel

afgevaardigde Alkmaar Sport N.V.

Nee

Incidenteel

afgevaardigde Stadswerk 072 N.V.

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum

Nee

Incidenteel

afgevaardigde N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Nee

Incidenteel

afgevaardigde Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Nee

Incidenteel

Overige nevenfuncties

   

directeur-grootaandeelhouder Pared M&I B.V.

Ja

Incidenteel

(indirect) Aandeelhouder Technobis Group B.V.

Nee

Incidenteel

lid comité van aanbeveling North Holland horse trail

Nee

Incidenteel

     

Wethouder P.G.M. Verbruggen

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Functies voortvloeiend uit het ambt

   

lid Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 2015

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke regeling ISOB-raad

Nee

Incidenteel

lid Regionaal Platform Fraudebestrijding

Nee Incidenteel

Overige nevenfuncties

   

-

   

Wethouder E.C. Konijn-Vermaas

Bezoldiging Tijdsbeslag 

Functies voortvloeiend uit het ambt

   

lid Coöperatie Parkeerservice U.A.

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling ISOB-raad

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar e.o.

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 2015

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht

Nee

Incidenteel

voorzitter van de Stichting Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord 

Nee

Incidenteel

Regionale ambassadeur Wethoudersvereniging

Nee

Incidenteel

Overige nevenfuncties

   

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar)

Nee

Incidenteel

     

Wethouder M.J.L. van Zon

Bezoldiging  Tijdsbeslag

Functies voortvloeiend uit het ambt

   

Afgevaardigde Stadswerk 072 N.V.

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilnisverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Nee

Incidenteel

lid Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht

Nee

Incidenteel

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Nee

Incidenteel

lid coöperatie Parkeerservice U.A.

Nee

Incidenteel

Overige nevenfuncties

   

docent/scriptiebegeleider bij Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut

Ja

Incidenteel

hardlooptrainer bij AV Hylas

Nee

Incidenteel

trainer bij academie voor leiderschap

Ja

Incidenteel

trainer bij instituut voor leiderschap

Ja

Incidenteel

scriptiebegeleider bij topscriptie.nl

Ja

Incidenteel

docent bij NOVI-college Utrecht

Ja

Incidenteel

Verhuur appartementen

Ja

Incidenteel

Laatste wijziging: 23 mei 2019