Omgevingsvergunning voor bouwen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor bouwen

Omgevingsvergunning voor bouwen

Als u gaat (ver)bouwen, hebt u in principe een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Aanvragen

Aanvragen van een omgevingsvergunning doet u via het omgevingsloket. U kunt daar ook een check doen of u een vergunning nodig heeft.

Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met (overheids)organisaties.

Meer informatie hoe u als bedrijf of als ondernemer kunt aansluiten op eHerkenning kunt u lezen op  de site van eHerkenning

Wachttijd

Als u een aanvraag hebt ingediend, neemt de gemeente binnen een bepaalde periode een beslissing. Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken. Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken. In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen.

Kosten

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten. Hebt u een aannemer ingeschakeld, dan kunt u de aannemingssom als bouwkosten opgeven. Is de aannemingssom nog niet bekend, dan moet u een schatting van de bouwkosten opgeven, bijvoorbeeld op basis van een offerte.

Voert u de bouwwerkzaamheden zelf uit ? Ook dan moet u een opgave van de bouwkosten geven. Deze bestaat uit een schatting van de benodigde bouwmaterialen en van het arbeidsloon dat u anders aan een aannemer had betaald.

Past uw bouwwerk niet in het bestemmingsplan? Dan is ook een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van een bestemmingsplan. Als de gemeente mee wil werken aan een afwijkingsprocedure, dan moet u extra leges betalen.

Toetsing

  • Bouwbesluit 
  • Bouwverordening
  • Bestemmingsplan
  • Redelijke eisen van welstand 

Deze regels gelden ook voor vergunningvrije bouwwerken. Voldoet een vergunningvrij bouwwerk niet aan de regels, dan treedt gemeente hier tegen op.

Duurzaam Bouwen

Het Bouwbesluit vormt het toetsingskader voor duurzaam bouwen. Daarnaast geldt er voor deel van de gemeente Alkmaar een aansluitplicht op het warmtenet, zie hiervoor https://www.alkmaar.nl/warmtenet

Wilt u extra maatregelen nemen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen en heeft u daar advies bij nodig? Of wilt u weten welke subsidieregelingen hiervoor beschikbaar zijn? Neemt dan contact op met www.duurzaambouwloket.nl  

We stellen het op prijs, als u bij uw aanvraag aangeeft:

  • of u interesse heeft om gebruik te maken van restwarmte (warmtenet HVC);
  • welke extra duurzaamheidsmaatregelen u wilt nemen. Denk daarbij aan bijv. aardgasvrij bouwen, opwek van eigen (zonne)energie of gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Aanvraag voor verschillende activiteiten


Misschien heeft u naast een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ook nog andere vergunningen nodig. Wilt u bijvoorbeeld een garage realiseren dan is de kans groot dat ook een uitwegvergunning noodzakelijk is. U kunt dit via het het omgevingsloket in één keer aanvragen. 

Bekendmaking en bezwaar


Belanghebbenden kunnen daarna binnen zes weken bezwaar maken. Start dus pas met bouwen als u zeker weet dat er geen bezwaren zijn.

Wordt u omgevingsvergunning verleend met een vergunning voor het kappen van een boom of verbouwen van een monument? Dan mag u pas starten met de werkzaamheden, nadat de bezwaarperiode verstreken is en er geen bezwaren zijn ingediend.

Aanvang en einde werkzaamheden


Als u start met de werkzaamheden meld dit dan twee dagen van tevoren. Via de kaart die u bij de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Is het werk klaar? Meld dit dan via het door de gemeente verstrekte formulier.

Illegaal bouwen

Er is sprake van illegaal bouwen als er (on)bewust zonder de vereiste omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt gebouwd. Als u tijdens de bouw af wilt wijken van de verleende omgevingsvergunning, dan dient u hiervoor toestemming te vragen door het indienen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Laat u dat achterwege, dan is er sprake van illegaal bouwen.

Contact

Hebt u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Zie ook

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Archeologische verplichtingen