Omgevingsvergunning voor monumenten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor monumenten

Omgevingsvergunning voor monumenten

Gaat u een Rijks- of een gemeentelijk monument herstellen of aanpassen? Dan heeft u een Omgevingsvergunning Bouwen en Omgevingsvergunning Monumenten nodig.

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u een Rijks- of een gemeentelijk monument verbouwen, herstellen of aanpassen, dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten nodig.

Hoe vraag ik het aan?

Dit kan op twee manieren:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

Als u een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten hebt ingediend, neemt de gemeente binnen een bepaalde periode een beslissing. Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken. Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken. Bij een Rijksmonument is er vrijwel altijd sprake van een uitgebreide procedure. In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen. Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

Kosten

U betaalt geen leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten. Voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, zoals voor de activiteit bouwen betaalt u wel leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Contact

Heeft u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Logo Digid

Als u werkzaamheden gaat verrichten aan een Rijksmonument of een gemeentelijk monument, hebt u daarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten nodig. Voor beide geldt in grote lijnen dezelfde aanvraagprocedure. Voor gemeentelijke monumenten is die vastgelegd in de Erfgoedverordening, voor Rijksmonumenten in de Monumentenwet 1988.

Verschillende beschermingen

In de gemeente Alkmaar worden verschillende beschermingen gehanteerd: Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezicht. Elke status heeft een eigen regelgeving en een eigen subsidiebeleid.

Wanneer is (g)een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten nodig?

Voor karakteristieke en beeldbepalende panden en panden in het beschermd stadsgezicht is voor gewoon binnen- en buitenonderhoud geen vergunning nodig. Maar het wijzigen van de buitengevel (kleur, materiaal) is niet vergunningsvrij. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de originele voordeur, het vervangen van houten of stalen kozijnen door kunststof kozijnen en het schilderen of stukadoren van bakstenen gevels. Voor iedere verandering aan een monument adviseren wij u contact op te nemen met de vakgroep Monumenten en Archeologie.

Contact

Heeft u vragen bel naar 14 072 en vraag naar de unit Vergunningen- en subsidieverlening.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Monumentenwet 1988
  • Woningwet
  • Algemene wet bestuursrecht
  • Cultuurhistorieverordening 2010

Zie ook

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

Archeologische verplichtingen

Subsidie voor restauratie beeldbepalende panden of monumenten

Monumentenregister