Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor monumenten

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor monumenten

Omgevingsvergunning voor monumenten

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u een Rijks- of een gemeentelijk monument verbouwen, herstellen of aanpassen, dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten nodig.

Hoe vraag ik het aan?

Dit kan op twee manieren:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

Als u een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten hebt ingediend, neemt de gemeente binnen een bepaalde periode een beslissing. Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken. Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken. Bij een Rijksmonument is er vrijwel altijd sprake van een uitgebreide procedure. In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen. Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

Kosten

U betaalt geen leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten. Voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, zoals voor de activiteit bouwen betaalt u wel leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Contact

Heeft u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Logo Digid

Zie ook

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

Archeologische verplichtingen

Subsidie voor restauratie beeldbepalende panden of monumenten

Monumentenregister

Laatste wijziging: 13 februari 2018