Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor monumenten

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor monumenten

Omgevingsvergunning voor monumenten

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Monumentenwet 1988
  • Woningwet
  • Algemene wet bestuursrecht
  • Cultuurhistorieverordening 2010

Laatste wijziging: 14 december 2017