Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden werkzaamheden uit te voeren. Die werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dempen of graven van sloten, het aanleggen van wegen, het planten van bomen of het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Controleer vooraf of u nog andere vergunningen nodig heeft. 

Hoe vraag ik het aan?

U kunt het op twee manieren aanvragen:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

  • Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken.
  • Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken.

In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen. Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

Kosten

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag. 

Contact

Hebt u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Andere vergunningen nodig?

Wellicht heeft u naast deze vergunning ook een andere omgevingsvergunning nodig. Neem in geval van twijfel contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening.

Zie ook

Omgevingsvergunning

Archeologische verplichtingen

Laatste wijziging: 02 februari 2017