Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

De gemeente toetst uw aanvraag op de landelijke regels en de door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorgeschreven punten.
Als uw aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, dan ziet de gemeente uw aanvraag automatisch als een verzoek om afwijking.

Meer informatie over de wettelijke indieningsvereisten.

Laatste wijziging: 02 februari 2017