Omgevingsvergunning voor een uitweg

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor een uitweg

Omgevingsvergunning voor een uitweg

Voor het aanleggen van een uitweg, die aansluit op de openbare weg, is een uitwegvergunning nodig.

Wilt u een uitweg aanleggen of aanpassen dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hoe vraag ik het aan?


Dit kan op twee manieren:

Online


Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.  

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

De totale procedure voor alleen een uitwegvergunning duurt maximaal 8 weken, indien in één keer een complete aanvraag wordt ingediend.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg betaalt u leges. Daarnaast betaalt u de aanlegkosten van de uitweg. Deze verschillen per situatie. Bij de behandeling van uw aanvraag wordt u geïnformeerd over de kosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning voor een uitweg en de gang van zaken? Kijk dan op ‘Lees meer’.

Wilt u een uitweg, die aansluit op de openbare weg, aanleggen of veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor een uitweg nodig.

Deze omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig als u:

  • een verbinding wilt maken tussen uw eigen terrein en de weg,
  • een trottoir aan wilt passen als uitweg of
  • een verandering wilt aan brengen in een bestaande uitweg.

In principe voert de gemeente de verandering van een uitweg uit.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/alkmaar

De aanvrager krijgt schriftelijk bericht van het genomen besluit. Elke verleende vergunning wordt aan de aanvrager toegezonden en gepubliceerd via de officiële bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen na het besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over vergunningen, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 072. Of stel uw vraag per e-mail: post@alkmaar.nl.

Voor de 'omgevingsvergunning voor een uitweg' geldt de
Algemene plaatselijke verordening van gemeente Alkmaar.