Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor een uitweg

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor een uitweg

Omgevingsvergunning voor een uitweg

Wilt u een uitweg aanleggen of aanpassen dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hoe vraag ik het aan?


Dit kan op twee manieren:

Online


Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.  

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

De totale procedure voor alleen een uitwegvergunning duurt maximaal 8 weken, indien in één keer een complete aanvraag wordt ingediend.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg betaalt u leges. Daarnaast betaalt u de aanlegkosten van de uitweg. Deze verschillen per situatie. Bij de behandeling van uw aanvraag wordt u geïnformeerd over de kosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning voor een uitweg en de gang van zaken? Kijk dan op ‘Lees meer’.

Laatste wijziging: 14 december 2017