Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor een uitweg

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor een uitweg

Omgevingsvergunning voor een uitweg

Wilt u een uitweg, die aansluit op de openbare weg, aanleggen of veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor een uitweg nodig.

Deze omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig als u:

  • een verbinding wilt maken tussen uw eigen terrein en de weg,
  • een trottoir aan wilt passen als uitweg of
  • een verandering wilt aan brengen in een bestaande uitweg.

In principe voert de gemeente de verandering van een uitweg uit.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/alkmaar

De aanvrager krijgt schriftelijk bericht van het genomen besluit. Elke verleende vergunning wordt aan de aanvrager toegezonden en gepubliceerd via de officiële bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen na het besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over vergunningen, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 072. Of stel uw vraag per e-mail: post@alkmaar.nl.

Laatste wijziging: 14 december 2017