Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. In een aantal situaties heeft u geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig, maar kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld omdat uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt het op twee manieren aanvragen:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

Als u een aanvraag heeft ingediend, neemt de gemeente binnen een bepaalde periode een beslissing. Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken. Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken. In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen. Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

Kosten

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. 

Illegaal gebruiken

In het bestemmingsplan is aangegeven waarvoor erven en gebouwen gebruikt mogen worden. Wijkt u af van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan, door bijvoorbeeld een woning als winkel of als kantoor te gebruiken, dan is er sprake van illegaal gebruik.

Contact

Heeft u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Zie ook

Archeologische verplichtingen

Laatste wijziging: 02 februari 2017