Omgevingsvergunningen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Diverse omgevingsvergunningen

Er zijn verschillende omgevingsvergunningen. De meest voorkomende zijn:

Meldingen

Beroep en bezwaar

Er zijn mogelijkheden om tegen de verleende vergunningen in beroep of bezwaar te gaan.

Ruimtelijke plannen

Bij ruimtelijke plannen wordt een onderscheid gemaakt inĀ bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en structuurvisies. Bekijk ook de overzichtskaart.

Laatste wijziging: 02 februari 2017