Onderhoud en restauratie

Er is een fout opgetreden!

Onderhoud en restauratie

Een monument is vanwege zijn ouderdom en cultuurhistorie waardevol en kwetsbaar. Het is daarom goed om er de nodige zorg aan te besteden en het belangrijkste aspect van die zorg is goed onderhoud. Door tijdig inspecties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren blijft een monument in een goede conditie en verzekerd een lange levensduur.

Onderhoud spaart monument en kosten

Goede zorg betekent dat u een gebrek, zoals een lekkende goot of kap, of ongeschilderd houtwerk tijdig moet signaleren en verhelpen. Echter niet alle gebreken zijn direct zichtbaar.

Dit probleem kunt u ondervangen door periodiek inspectie uit te voeren. Met een abonnement op de Monumentenwacht Noord Holland kunt u dit werk uit handen geven. Een medewerker inspecteert uw pand van top tot teen en in de rapportage vindt u terug welke herstelklus u direct of over enige tijd te wachten staat. Kleine gebreken worden tijdens de inspectie ter plekke hersteld. Het abonnement brengt periodiek kosten met zich mee, echter u bespaart omdat grote ingrepen worden voorkomen.

Behoud gaat voor vernieuwen

Een ander groot voordeel van regelmatig onderhoud is dat authentieke onderdelen, zoals een raam met fijne roeden, originele gootklossen en balk- of kapconstructies, behouden kunnen blijven. Een monument ontleent mede aan de authenticiteit zijn waarde. Bovendien is het originele hout vaak beter van kwaliteit dan nieuw hout. Ook daarom: behoud gaat voor vernieuwen!

Authentiek materiaal

Veel voorkomend werk is herstel aan metsel- en voegwerk en vensters en deuren. De praktijk leert dat bij dit werk veel authentiek materiaal en vooral de oorspronkelijke vormgeving verloren gaan door onwetendheid. Daarom worden deze specifieke onderwerpen - naast daken, schilderwerk en interieurs uitgebreid besproken. Zie hiervoor het rechtermenu.

In de restauratievoorschriften die de gemeente hanteert zijn meerdere werkzaamheden uitgebreid beschreven. Het onderdeel dat voor uw bouwplan van toepassing is, wordt tijdens de vergunningprocedure aan u toegestuurd.

Meer weten

Laatste wijziging: 30 december 2015