Onrechtmatige bewoning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Onrechtmatige bewoning

Onrechtmatige bewoning

In Alkmaar willen de gemeente, Kennemer Wonen, Woonwaard en Goed Wonen alle inwoners passende huisvesting kunnen aanbieden. Hiervoor is een eerlijke woonverdeling nodig, waarbij onrechtmatige bewoning moet worden tegengegaan. Gemeente en woningcorporaties wisselen daarom onderling relevante gegevens uit om zo een aansprekend en realistisch (huur)woningaanbod tot stand te brengen.

Onrechtmatige bewoning (onderhuur)

Als een huurder zonder toestemming van de verhuurder zijn woning doorverhuurt (onderverhuurt) aan iemand anders, is er sprake van onrechtmatige bewoning. De hoofdhuurder die de woning doorverhuurt wordt ook wel een onderverhuurder genoemd. Degene aan wie de woning wordt doorverhuurd is de onderhuurder.

Onrechtmatig gebruik van de woning

Er is sprake van onrechtmatig gebruik van de woning, als de woning voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn pensionvorming, drugsverkoop, wietteelt, prostitutie enz. Ook is het onrechtmatig gebruik als een woning niet wordt bewoond, maar wordt gebruikt als opslagruimte, kantoor of winkel en dergelijke. Het aanhouden van een woning als ‘postadres’ is ook niet toegestaan.

Overbewoning

Overbewoning (bijvoorbeeld als de woning als pension wordt gebruikt) gaat vaak gepaard met geluidsoverlast en een overaanbod van huisvuil. Onrechtmatig gebruik als wietteelt, prostitutie en drugshandel veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid.

Samenwerking gemeente en woningcorporaties

Gemeente, Kennemer Wonen, Woonwaard en Goed Wonen pakken gezamenlijk het onrechtmatig gebruik van woningen en onder(ver)huur aan. Via meldingen van omwonenden, instanties (politie en gemeente) en van eigen medewerkers bestrijden we woonfraude actief.

Contactgegevens

Vermoedt u onrechtmatige bewoning in een woning in uw buurt? Dat kunt u bij ons melden, op de volgende manieren:

Per e-mail:  adresonderzoek@alkmaar.nl
Per telefoon: 14 072

U kunt uw melding ook anoniem doorgeven aan de woningcorporatie. Wij respecteren deze keuze. Maar vragen u het achterlaten van uw telefoonnummer toch in overweging te nemen. Zo kunnen wij, als er onduidelijkheden zijn, dit bij u navragen. Het spreekt voor zich dat wij discreet met uw melding en uw gegevens omgaan.

Laatste wijziging: 16 juli 2019