Vuurwerk, opslag consumentenvuurwerk

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Vuurwerk, opslag consumentenvuurwerk

Vuurwerk, opslag consumentenvuurwerk

Als u consumentenvuurwerk wilt opslaan dan moet u contact opnemen met de milieudienst of de provincie.

Als u consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan moet u contact opnemen met de milieudienst of de provincie. De opslag van consumentenvuurwerk tot een maximum van 10.000 kg is meldingsplichtig en boven de 10.000 kg vergunningplichtig in kader van de Wet milieubeheer en het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer. Een voornemen tot opslag wordt altijd getoetst aan het bestemmingsplan.

Hoe doe ik een melding of vraag ik een vergunning aan?

Tot 10.000 kg is de gemeente bevoegd gezag.
Meld het bij:
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Dampten 2
1624 NR HOORN 
www.rudnhn.nl
Telefoonnummer: 088-1021300

Voor opslag boven de 10.000 kg

Provincie is bevoegd gezag. Vraag een vergunning aan bij:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie Subsidie, Handhaving en Vergunningen
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
www.noord-holland.nl
tel: 0800-9986734
E-mail: wabovergunningverlening@noord-holland.nl

Kosten

Voor een ontheffing voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk betaalt u leges.

Zie ook

Gevaarlijke stoffen vervoeren