Oudegracht 178

Waar bent u naar op zoek?

Oudegracht 178

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865

Oudegracht178

In augustus 2004 werd er naar aanleiding van de sloop van een achterhuis op het perceel van de Oudegracht 178 een klein archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden de resten aangetroffen van een vroeg 17de eeuwse kelder met plavuizenvloer en een beerput.
Intacte beerput
De beerput was nog intact en was helemaal dichtgestort met grijs zand met daarin de resten van daktegels van rood aardewerk. Het bleek dat de beerput een diameter had van ongeveer 2,40 meter en dat hij deels onder de zijgevel van het pand aan de Oudegracht 180 gelegen was. De stortkoker was nog aanwezig en lag tegen en deels onder de zijgevel van Oudegracht 180. Tussen het puin werden er maar een paar vondsten gedaan zoals een tabakspijpje en een stukje Majolica aardewerk. Deze vondsten zijn te dateren in het eerste kwart van de 17de eeuw en duiden op de datum waarop de beerput buiten gebruik is geraakt. In de vulling van de beerput bleek helaas erg weinig vondstmateriaal aanwezig te zijn. Nabij de stortkoker werd er wat meer aardewerk gevonden, waaronder een aantal vuurtesten, papkommen en de resten van twee glazen bekers. Eén van de bekers was op de bodem na compleet aanwezig. Ook dit vondstmateriaal was te dateren in het eerste kwart van de 17de eeuw.
Achterhuis
Alles wijst er op dat het achterhuis gebouwd is kort na 1625. Ten oosten van de beerput was er door de aannemer nog een kleine ronde waterput waargenomen, maar deze was voor onze komst al weer afgedekt waardoor er geen waarneming meer kon gedaan worden.

Laatste wijziging: 26 februari 2010