Overlijden

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Overlijden

Overlijden

Aangifte van overlijden wordt meestal gedaan door de uitvaartondernemer.

Een uitvaartondernemer doet meestal aangifte van overlijden. 

Aangeven

Maak voordat u langskomt eerst een afspraak. Bel ons op 14 072.

Meenemen

  • Aangifteformulier overlijden;
  • Verklaring van overlijden van arts of gemeentelijk lijkschouwer;
  • Verklaring doodsoorzaak (B-Couvert);
  • Indien van toepassing: Verklaring van uitstel.

Kosten

Een afschrift van de overlijdensakte kost € 13,80.

Voorwaarden en wetgeving

  • Begraven of cremeren moet binnen zes werkdagen plaatsvinden.
  • Na deze termijn kan dit alleen met een vergunning tot uitstel van begraven of cremeren.
  • Het overlijden wordt in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van de woonplaats van de overledene verwerkt.
  • Dit geldt ook voor de gegevens van zijn/haar eventuele partner.
  • Wetgeving: Wet op de lijkbezorging.

Overlijden in het buitenland

Als iemand in het buitenland overlijdt, moeten nabestaanden veel regelen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Als iemand in het buitenland overlijdt, moet bij zijn/haar woongemeente een overlijdensakte worden ingeleverd. U leest hier meer over op onze pagina Buitenlandse documenten.

Zie ook

Uittreksel Burgerlijke Stand