Participatie voorontwerp bestemingsplan Sloep 7 De Rijp

Er is een fout opgetreden!

Participatie voorontwerp bestemingsplan Sloep 7 De Rijp

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan Sloep 7 De Rijp gereed is voor participatie. 

Gebied

Het gebied waarop het voorontwerp bestemmingsplan Sloep 7 De Rijp betrekking heeft, betreft het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Graft-De Rijp. Het gebied wordt begrensd door aan de noordzijde door de Sloep, en aan de westzijde door de Driemaster.

 

Doel

Het bestemmingsplan biedt onder andere de mogelijkheid om maximaal 15 grondgebonden woningen of, door middel van een afwijkingsbevoegdheid, maximaal 30 gestapelde woningen.

 

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende vier weken ter inzage met ingang van donderdag 7 december 2017tot en met woensdag 3 januari 2018 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 12 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl - onder de vermelding Alkmaar, Sloep 7 De Rijp of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00154-0101

 

Reactie

Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk een reactie op het plan indienen. De reactie kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

 

Informatiegelegenheid

Op woensdag 13 december 2017 organiseert de gemeente een informatiegelegenheid in de vorm van een inloopbijeenkomst. U heeft dan de mogelijkheid om het voorontwerp bestemmingsplan in te zien. Er is een aantal ambtenaren van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in het Rijperhuis, Sloep 1 in De Rijp, en zal duren van 17.00 tot 19.30 uur.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 07 december 2017