Principeverzoek - conceptaanvraag Omgevingsvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Principeverzoek - conceptaanvraag Omgevingsvergunning

Principeverzoek - conceptaanvraag Omgevingsvergunning

Wilt u weten of bijvoorbeeld uw (ver)bouwproject past in het bestemmingsplan? Dien dan een conceptaanvraag in bij de gemeente. Wanneer u uw project wil laten toetsen aan de welstandseisen, dan kun u dat aangeven in de toelichting van uw conceptaanvraag. Via de knop 'aanvraag indienen' vult u het aanvraagformulier van het Omgevingsloket online in. Dit is uw aanvraag vooroverleg (conceptaanvraag).

Aanvragen

Via het Omgevingsloket online. Hoe u uw aanvraag kunt openstellen voor vooroverleg kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing.

Lees meer

  • na het invullen van het aanvraagformulier, klikt u op ‘contact met bevoegd gezag’ Op uw scherm verschijnt het bericht ‘openstellen voor overleg’.
  • u klikt op ‘aanvraag openstellen’ Op uw scherm ziet u het bericht ‘uw verzoek voor overleg is verzonden naar gemeente Alkmaar.
  • een bouwinspecteur van de gemeente Alkmaar behandelt uw voorlopige aanvraag. Hij neemt (als het nodig is) contact met u op voor het maken van een afspraak.
  • u ontvangt per e-mail de uitslag van het vooroverleg (conceptaanvraag). Dan weet u of uw plannen mogelijk zijn en besluit u of u een definitieve aanvraag wilt indienen.

Pas ná het vooroverleg dient u uw vergunningaanvraag definitief in. Daarna neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.

  • als het nodig is, past u uw voorlopige vergunningaanvraag aan via het Omgevingsloket.
  • kijk voor de juiste documenten bij 'meesturen' op deze pagina Heeft u uw vergunningaanvraag compleet en goed ingevuld, dan klikt u op ‘indienen’. Uw voorlopige vergunningaanvraag wordt na verzending definitief. 
  • de gemeente Alkmaar neemt uw aanvraag in behandeling.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek waarbij u uw plan wil laten beoordelen aan redelijke eisen van welstand betaalt u leges. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten, maar er geldt een minimum- en een maximumbedrag. Mocht u later een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indienen, dan worden de legeskosten van het principeverzoek vaak voor een deel verrekend.

Wachttijd

Acht weken. Meer ingewikkelde zaken kunnen langer duren.

Benodigd

Een situatieschets, plattegronden en geveltekeningen en het (toekomstige) gebruik van het bouwwerk. Een duidelijke beschrijving van de toe te passen materialen en foto’s van de omgeving zijn handig als u het plan wilt voorleggen aan de welstandscommissie.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een aanvraag omgevingsvergunning indient. Op deze manier kunt u, voordat het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of de gemeente in principe positief tegenover uw voorgenomen bouwplannen staat.

Stedenbouwkundige toetsing

Bij een principeverzoek gaat de gemeente na of uw bouwplan voldoet aan het betreffende bestemmingsplan. Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan wordt gekeken of het plan passend kan worden middels een ontheffingsprocedure.

Welstandscommissie

Als uw bouwplan in het bestemmingsplan past, wordt het ook getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Bij een principeverzoek voor kleine bouwwerken gaat de gemeente via de ‘sneltoets-criteria’ van de welstandsnota na of het plan kans van slagen heeft. Bij twijfel wordt uw bouwplan alsnog in de Welstandscommissie besproken.

Als u het niet eens bent met de beslissing

Een principeverzoek is een verzoek aan de gemeente om informatie. Tegen een reactie van de gemeente op uw principeverzoek kunt u dan ook geen bezwaar maken. Dit kan pas als u een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend en de gemeente een formeel besluit heeft genomen.