Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Principeverzoek

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Principeverzoek

Principeverzoek

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een aanvraag omgevingsvergunning indient. Op deze manier kunt u, voordat het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of de gemeente in principe positief tegenover uw voorgenomen bouwplannen staat.

Stedenbouwkundige toetsing

Bij een principeverzoek gaat de gemeente na of uw bouwplan voldoet aan het betreffende bestemmingsplan. Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan wordt gekeken of het plan passend kan worden middels een ontheffingsprocedure.

Welstandscommissie

Als uw bouwplan in het bestemmingsplan past, wordt het ook getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Bij een principeverzoek voor kleine bouwwerken gaat de gemeente via de ‘sneltoets-criteria’ van de welstandsnota na of het plan kans van slagen heeft. Bij twijfel wordt uw bouwplan alsnog in de Welstandscommissie besproken.

Als u het niet eens bent met de beslissing

Een principeverzoek is een verzoek aan de gemeente om informatie. Tegen een reactie van de gemeente op uw principeverzoek kunt u dan ook geen bezwaar maken. Dit kan pas als u een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend en de gemeente een formeel besluit heeft genomen.

Laatste wijziging: 14 december 2017