Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Principeverzoek

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Principeverzoek

Principeverzoek

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplannen aan ons voor zonder dat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Bij een principeverzoek toetsen wij uw plan aan het geldende bestemmingsplan en daarnaast kunnen wij uw bouwplan welstandelijk beoordelen. Zo kunt u achterhalen of wij in principe positief tegenover uw bouwplan staan. Ook het aanvragen van een verklaring om te weten of uw bouwwerk vergunningsvrij is behoort tot de mogelijkheden. 

Doe een principeverzoek

  • Lees de toelichting. Bekijk welke bijlagen u moet sturen en vul daarna het formulier 'Principeverzoek Bouwvoornemen’ in. 
    Alle documenten dient u in tweevoud in. Ook is er een duidelijke beschrijving nodig van de toe te passen materialen en kleuren. Voeg eventueel foto's bij. Hoe nauwkeuriger de gegevens zijn, des te concreter de reactie op het principeverzoek is.
    Stuur het op naar gemeente Alkmaar, ter attentie van unit Vergunning- en subsidieverlening, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of mail de stukken naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek waarbij u uw plan wil laten beoordelen aan redelijke eisen van welstand betaalt u leges. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten, maar er geldt een minimum- en een maximumbedrag. Mocht u later een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indienen, dan worden de legeskosten van het principeverzoek vaak voor een deel verrekend.

Wachttijd

Na het indienen van een aanvraag principeverzoek krijgt u binnen 2 tot 12 weken bericht over de beslissing van de gemeente.

Laatste wijziging: 14 december 2017