Privacy statement

Waar bent u naar op zoek?

Home > Privacy statement

Privacy statement

Gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Cookies

Alkmaar.nl maakt gebruik van cookies. Cookies verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken (bijvoorbeeld IP-adressen) aan www.alkmaar.nl gebruikt de gemeente alleen voor (bezoekers)statistieken, om technische problemen op te lossen of de website te verbeteren. Gemeente Alkmaar gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Alkmaar.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een aantal acties ondernomen om de privacy van bezoekers te waarborgen:
- Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
- Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
- De gegevens worden niet gedeeld met derde partijen ('gegevens delen' is uitgeschakeld).
- Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft alleen wel gevolgen voor het gebruik van onze website. Als u de cookies uitschakelt zijn onze Google Maps kaartjes niet raadpleegbaar.

Persoonsgegevens verstrekken

De informatie die u ons zelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van producten, gebruikt de gemeente alleen voor de afhandeling van uw aanvraag. En voor een eventuele informatieuitwisseling met derden, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. De gegevens bewaart en vernietigt de gemeente overeenkomstig de eisen van de Archiefwet. Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via de website. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van anderen die door links met deze website verbonden zijn.

Privacy en gegevensverwerking binnen gemeente Alkmaar

Hoe gaan wij om met uw gegevens binnen de verschillende afdelingen van de gemeente? Voor individuele afdelingen zijn er privacy-afspraken. Zie privacy-afspraken jeugd en Wmo en
privacy-afspraken werk en inkomen.

Laatste wijziging: 29 mei 2018