Programma van Aanpak

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Programma van Aanpak

Programma van Aanpak

Programma aanpak

De wereld verandert en het belang van kennis neemt toe. Stedelijke regio’s functioneren daarbij als knooppunten van kennis, creatieve broedplaatsen, ontmoetingsplek en vestigingsplaats van kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven. Om er voor te zorgen dat Alkmaar en de regio haar huidige economische positie in de toekomst behoudt of versterkt, hebben bedrijven, onderwijs-, kennisinstellingen en overheden de samenwerking gezocht.

Centraal hierin staat de groei van de werkgelegenheid met minimaal 500 banen eind 2018. Gemeente Alkmaar faciliteert of jaagt de projecten op gebied van kennis en innovatie aan, waarbij de vraag vanuit de markt centraal staat.

Doelen

Partijen richten zich daarbij op de volgende doelen:

  1. Het versterken van de economische groeiclusters: Energie en Zorgmedisch/Sport. Door het aantrekken van kennisintensieve bedrijvigheid en het stimuleren van kennis en  innovatie bij bedrijven en onderzoeks/onderwijsinstellingen in de regio. Data Science en Big Data spelen door de clusters heen.
  2. Studenten en kenniswerkers aantrekken en binden aan stad en regio door het bieden van opleidingen en carrièreperspectief en het stimuleren van creatieve broedplaatsen;
  3. Profilering van de regio op het gebied van kenniseconomie en het nationaal en internationaal op de kaart zetten van de regionale groeiclusters.

Kennisregio Alkmaar is een sinds 2011 lopend programma. In deze periode is de basis gelegd, zijn visies uitgewerkt en netwerken opgebouwd. De komende periode staat in het teken van oogsten en het borgen van de diverse initiatieven in de samenleving. Daarnaast is van belang om verdere focus aan te brengen en synergie te zoeken met Sport, Het Duurzaamheidsprogramma en programma Economie en Slimmer Samen.

 


Laatste wijziging: 23 maart 2016