Programmamanager Duurzaamheidsprogramma 'Duurzaam Alkmaar'

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Programmamanager Duurzaamheidsprogramma 'Duurzaam Alkmaar'

Programmamanager Duurzaamheidsprogramma 'Duurzaam Alkmaar'

Gemeente Alkmaar zoekt een Programmamanager Duurzaamheidsprogramma ‘Duurzaam Alkmaar’ (32 uur) voor een periode van 12 tot 18 maanden.

Wat betekent werken bij de gemeente Alkmaar?

Alkmaar is een dynamische stad in een grote regio. Wij willen het beste voor onze inwoners. Dit staat centraal in alles wat wij doen. Dat doen wij niet alleen, maar samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De samenleving verandert voortdurend en het is onze uitdaging om de aansluiting te houden en te versterken. Het bieden van de beste ondersteuning vraagt creativiteit, lef en ambitie.

Wie zijn wij

Wij zijn een organisatie waar een volwaardige plek is voor iedereen en waar het voor iedereen goed werken is. Een inclusieve organisatie waar ruimte is voor verschil en met een diversiteit aan medewerkers, waardoor we beter in staat zijn de uitdagingen waar de stad voor staat op een effectieve manier aan te pakken. Wij zijn een goede werkgever waar medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien en waarvoor het prettig werken is.

Hoe werken wij

Wij werken  resultaatgericht samen met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Je spreekt aan de voorkant af hoe je je resultaten gaat bereiken. We richten ons op kwaliteiten en vaardigheden en onze kernwaarden staan voorop: duidelijk, oplossingsgericht, betrouwbaar en betrokken.

Wat ga je doen

In maart 2016 is het programma Duurzaam Alkmaar 2016-2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onder het programma worden diverse projecten uitgevoerd die bijdragen aan een toename van duurzame energie opwek en een afname van energiegebruik. De opgave ‘Alkmaar Aardgasvrij’ maakt ook onderdeel uit van het programma. Voor de uitvoering van de projecten wordt veel samengewerkt met diverse partners uit de Alkmaarse samenleving. Ook wordt samengewerkt met verschillende interne afdelingen om duurzaamheid te borgen in de gemeentelijke bedrijfsvoering en beleid.

Voor de uitvoering van het programma wordt samen met het programmateam jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld. De projecten zijn resultaatgericht en leveren direct een bijdrage aan de CO2 reductie. Ook voor 2019 is een uitvoeringsagenda opgesteld. De programmamanager rapporteert aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Kenmerkend is het voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Opstellen van een jaarlijkse uitvoeringsagenda en op basis hiervan leiding geven aan het programmateam voor de uitvoering van de projecten (ca 10 medewerkers)
 • Opzetten van projectaanpakken en EU-subsidie aanvragen
 • Afstemming met- en advisering van de ambtelijke- en bestuurlijke opdrachtgever, rapporteren aan de gemeenteraad, verantwoording voor de gemeentebegroting/jaarrekening
 • Kwaliteit, budget en planning bewaking
 • Verbindingen leggen en aanspreekpunt voor het netwerk van samenwerkingspartijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie
 • Duurzaamheid integraal borgen in de organisatie (projecten, programma’s, beleid, bedrijfsproces)
 • Opstellen energietransitieplan 2030 voor Alkmaar, in samenwerking met stakeholders en regiogemeenten
 • Opstellen communicatiestrategie Duurzaam Alkmaar
 • Opstellen nieuw programmaplan en uitvoeringsstrategie (miv 2020)

Jouw profiel

 • Jij brengt een ruime ervaring met het aansturen van programma’s met je mee.
 • Daarnaast heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een programma, in samenwerking met een breed spectrum van partners.
 • Je bent in staat om de belangen van de stakeholders goed in te schatten (binnen en buiten de organisatie) en hierop te anticiperen.
 • Je bent doortastend, initiatiefrijk en overtuigend en beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
 • Ervaring met projectmatig werken binnen een gemeente en met EU subsidies is een pré.

Waar ga je werken

Je werkt vanuit de unit Projecten, Programma’s en Interimmanagement (PPI) in een ambitieus team die samen met in- en externe teamleden werken aan uitdagende opgaven om het beoogde doel te realiseren.  Het team PPI werkt aan projecten en programma’s op het gebied van o.a. gebiedsontwikkeling, onderwijs, bouwen, duurzaamheid, economie, organisatieontwikkeling en het sociaal domein.

Wat bieden wij

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van het programma.

Naast een goed salaris beschik je over een individueel keuzebudget. Je kunt dit budget inzetten voor verschillende doelen en/of laten uitbetalen. Bovendien hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, krijg je een device en mobiel, bieden we je een flexibele werkomgeving, behoort thuiswerken tot de mogelijkheden, besteden we veel aandacht aan (persoonlijke) ontwikkeling bij onze Alkmaar Academie en ga je aan de slag in ons fonkelnieuwe kantoorgebouw (met geweldig uitzicht!).

Meer informatie en solliciteren

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Wies Thesingh, Programmamanager Duurzaam, op telefoonnummer 06 – 465 960 43. Je kunt reageren tot 23 november aanstaande en mailen naar matchpoint@alkmaar.nl.

Laatste wijziging: 14 november 2018