Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Promotieacties: sampling

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Promotieacties: sampling

Promotieacties: sampling

Sampling is het uitdelen van promotionele items. Sampling is niet vergunningplichtig, indien u geen standplaats inneemt. Als u voor uw samplingactie een standplaats wilt innemen, dient u een vergunning aan te vragen. Het is niet toegestaan om in de binnenstad een standplaats in te nemen voor een samplingactie.

Hoe vraag ik een vergunning voor een sampling-actie aan?

Een vergunning voor een sampling-actie kunt u aanvragen via vergunningen@alkmaar.nl

Wachttijd

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn met ten hoogste acht weken verlengen.

Kosten

U betaalt leges. Daarnaast heffen wij precario als gebruik gemaakt wordt van gemeentegrond.

Zie ook:

Buitenreclame
Illegale reclame-uitingen
Omgevingsvergunning voor reclame
Promoacties: flyeren
Reclame als uitstalling van (winkel-)bedrijf
Tijdelijke reclame
Vergunningen en ontheffingen
Vrije plakplaatsen affiches

Laatste wijziging: 14 december 2017