Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Promotieacties: sampling

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Promotieacties: sampling

Promotieacties: sampling

Op sampling zijn ondermeer de Algemene plaatselijke verordening gemeente Alkmaar en de Afvalstoffenverordening van de gemeente Alkmaar 2009 van toepassing.

In artikel 20 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Alkmaar 2009 is het volgende bepaald: ”Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimten of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen”.

Laatste wijziging: 14 december 2017