RMC - verder met school of werk!

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > RMC - verder met school of werk!

RMC - verder met school of werk!

 
   

RMC is er voor jongeren, scholen en professionals

RMC Noord-Kennemerland begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar die voortijdig, dus zonder startkwalificatie, hun school dreigen te verlaten of al hebben verlaten. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal HAVO of MBO-2-niveau.

School afmaken? RMC voor jongeren: met een diploma sta je sterker

School afmaken? Met een diploma sta je sterker. Allereerst zijn wij er voor jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder diploma hun school verlaten of dreigen te verlaten. Dat zijn voortijdige schoolverlaters of jongeren die verzuimen. Het RMC benadert jongeren persoonlijk en als je niet meer op school komt, bezoeken wij je thuis. De RMC trajectbegeleiders voeren loopbaangesprekken waarin zij de nadruk leggen op kwaliteiten, talenten en kansrijke beroepen. Zij laten zien waar jouw mogelijkheden liggen en begeleiden daarna bij vervolgstappen, zoals de intake op school of inzet van zorg als dat nodig is. Ook het afnemen van een studiekeuzetest behoort tot de mogelijkheden. Wij bespreken met jou uiteraard ook of er belemmeringen zijn om terug naar school te gaan. Soms is het lastig, omdat je niet weet wat je wilt, er schulden, psychische problemen of een onstabiele thuissituatie zijn. Wij kunnen je begeleiden naar de juiste instanties om deze problemen weg te nemen of te verminderen.

Het RMC heeft alle jongeren in beeld

Het RMC heeft alle jongeren die verzuimen of voortijdig het onderwijs verlaten, in beeld. Wij zijn vaak op de hoogte als jongeren (tijdelijk) niet in staat zijn om onderwijs te volgen. Het RMC kan advies geven over een vervolgtraject. Samen met betrokken professionals kunnen we dan de focus leggen op het vinden van werk, een passend (zorg)traject of een combinatie daarvan. Zodra jongeren klaar zijn om terug te gaan naar onderwijs helpt het RMC de jongere verder om deze terugkeer te begeleiden. Het RMC heeft nauwe contacten met het onderwijs en heeft zicht op kansrijke studies op het MBO. Spreek je een jongere onder de 23 jaar zonder startkwalificatie óf heb je een match in de verwijsindex, neem dan contact op met het RMC! Wij denken graag met je mee!

Nieuws

- Your Next Step: hoe een nieuwe aanpak jongeren
in beweging zet

Op 5 maart 2019 start weer een nieuwe ronde van het project Your Next Step! Heb je geen startkwalificatie en ben je tussen de 16 en 23 jaar? Lees dan meer of meld je aan!