Regionaal Kwartiermaker toezicht Wmo

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Regionaal Kwartiermaker toezicht Wmo

Regionaal Kwartiermaker toezicht Wmo

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is belegd bij de gemeenten. Elke gemeente dient hierbij zorg te dragen voor de kwaliteit van de ondersteuning. Om toe te zien op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen stelt de regio Alkmaar een Kwartiermaker toezicht Wmo aan, in de vorm van een pilot voor de periode van een jaar.

De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Langedijk werken hierin samen.

Wat houdt de functie in?

Als Kwartiermaker vervul je de functie van ‘Toezichthouder rechtmatigheid’ voor de betreffende gemeenten. Je bent de spin in het web voor het ontvangen en bundelen van signalen. Je analyseert de betekenis van deze signalen en besluit in overleg of nader onderzoek noodzakelijk is en welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet. Je rapporteert aan bestuur en management en brengt het onderwerp toezicht verder onder de aandacht bij klantmanagers, contractmanagement en zorgaanbieders. Aan het einde van het jaar breng je advies uit over mogelijke structurele (regionale) inrichting van het toezicht vanaf 2020, eventueel uitgebreid naar het jeugddomein.

Wat verwachten we van je?

Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau en ervaring, kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Je beschikt over kennis van financieringsstromen binnen de zorg en zorginstellingen. Je hebt een doortastende werkwijze en het vermogen om te gaan met politieke gevoeligheid, tegengestelde belangen, kwetsbaarheid van de doelgroep en de publieke opinie. Je bent daadkrachtig en hebt een zelfstandige werkstijl.

Je krijgt een aanstelling voor 24 uur per week bij de gemeente Alkmaar voor de periode van een jaar. De functie is in maximaal schaal 11 gewaardeerd, afhankelijk van opleiding en ervaring. Afhankelijk van de uitkomsten en bestuurlijke keuzes kan het dienstverband verlengd worden.

Geïnteresseerd?

Meer weten over de functie? Neem dan contact op met Juul Pronk op telefoonnummer 06-55426754 of via mail: jpronk@alkmaar.nl

Je kunt je reactie tot en met 20 februari 2019 mailen naar matchpoint@alkmaar.nl.

De gesprekken zijn in de week van 25 februari 2019. We vragen je om hier alvast rekening mee te houden.

Laatste wijziging: 05 februari 2019