Regionaal crisisplan

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Regionaal crisisplan

Regionaal crisisplan

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben een adequate rampenbestrijdingsorganisatie hoog op de agenda staan.
Een ramp houdt zich echter niet altijd aan gemeentegrenzen. Daarnaast is het voor een gemeente vaak onmogelijk om een ramp alleen te bestrijden. Daarom wordt er binnen de regio Noord-Holland Noord intensief samengewerkt.

De coördinatie van het optreden van de politie, ambulancedienst en brandweer is regionaal geregeld. Tevens werken de gemeenten samen met de regio bij het uitwerken van het rampenplan, het opleiden van medewerkers en het oefenen van de rampenorganisatie. De burgemeester heeft bij een ramp altijd het opperbevel.

Regionaal crisisplan

De organisatie en de maatregelen die nodig zijn om een (dreigende) ramp te bestrijden staan in het regionaal crisisplan.

Het document bestaat uit deelplannen en draaiboeken. U kunt via het menu het Algemeen deel en de deelplannen bekijken. Om privacyredenen zijn de draaiboeken niet openbaar.

Deel A Algemeen

In deel A staat welke wetten er zijn t.a.v. rampenbestrijding en welke rampen kunnen gebeuren in Alkmaar (bijvoorbeeld een ongeluk met gevaarlijke stoffen).

Deel B Basisplan en Deelplannen

Deel B1 beschrijft hoe de organisatie eruit ziet bij een ramp. Wie zijn bij de rampenbestrijding betrokken en wat zijn hun verantwoordelijkheden. Tevens staan de belangrijkste werkzaamheden beschreven die ervoor moeten zorgen dat de situatie na een ramp weer normaliseert. In de deelplannen B2- B6 zijn de taken en verantwoordelijkheden per hulpdienst (politie, ambulance, brandweer) uitgewerkt. Verder is de opschaling van de rampenbestrijdingsorganisatie hier beschreven.

Deel C Draaiboeken

In de draaiboeken van deel C staan de taken en verantwoordelijkheden van het Gemeentelijke Coördinatiecentrum beschreven.

De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers en de communicatie naar de inwoners.

Laatste wijziging: 29 december 2015