Aangifte / registratie levenloos geboren kindje in de BRP

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Aangifte / registratie levenloos geboren kindje in de BRP

Aangifte / registratie levenloos geboren kindje in de BRP

Sinds 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kindje op het moment van de aangifte niet in leven was. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kindje.

Een verzoek tot registratie van uw levensloos geboren kindje indienen

Door een aantal vragen te beantwoorden op de website van de Rijksoverheid kunt u zien wat u moet doen uw levenloos geboren kindje te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.
Heeft u geen akte of twijfelt u of een akte is opgemaakt? Bekijk de informatie bij Benodigd.

Naar de aanvraag (verzoek indienen met DigiD)

Kosten

Het registreren van een levenloos geboren kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) is gratis.

Termijn

De registratie wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek gedaan. U krijgt schriftelijk bericht van de registratie. In sommige situaties is meer onderzoek nodig waardoor de registratie langer duurt. Wij informeren u daarover.

MijnOverheid


Als de gemeente uw kindje heeft geregistreerd in de BRP, duurt het nog 2 tot 3 dagen voordat u dit ziet in MijnOverheid.

Akte van geboorte (levenloos)

In Nederland levenloos geboren kindje

Voor de registratie van het levenloos geboren kindje op de persoonslijst van de ouder moet er een akte van levenloos geboren kind of akte van geboorte (levenloos) zijn opgemaakt. Is dit niet het geval dan moet(en) de ouder(s) eerst de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente verzoeken om een akte van geboorte (levenloos) op te maken.

Voornamen

Het kan gebeuren dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kindje geen voornamen zijn opgenomen. In sommige gevallen kunnen wij de akte aanpassen. In de BRP kunnen wij de voornamen altijd opnemen.

Laten opmaken van een akte van geboorte (levenloos)

Indien er geen akte van levenloos geboren kindje is opgemaakt, kunnen de ouders de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente verzoeken om alsnog een akte van geboorte (levenloos) op te maken.

Stuur één of meer bewijsstukken mee, zoals een:

  • verklaring van een arts of verloskundige
  • een rouwadvertentie.
  • een geboortekaartje

Voorwaarden voor de registratie

  • U kunt het verzoek tot registratie alleen voor uzelf doen, niet namens de andere ouder.
  • Op het moment van de geboorte woonde u in Nederland en stond u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Heeft de geboorte van het kindje nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kindje opgenomen. De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.
  • Voor de registratie in de BRP hebben we een 'akte van levenloos geboren kind' of een 'akte van geboorte (levenloos)' nodig. Wanneer u twijfelt of deze akte is opgemaakt, kunt u contact zoeken met de geboortegemeente.
  • Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden, maakt niet uit voor de registratie.
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan.

Zie ook

Meer informatie over de registratie van uw ongeboren kindje kunt u lezen op de website van Rijksoverheid.

Geboorteaangifte