Rioolaansluiting

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Rioolaansluiting

Rioolaansluiting

Gescheiden rioolstelsel De gemeente wil (huishoudelijk) afvalwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden opvangen. Als regenwater niet apart wordt opgevangen, verdwijnt het in de riolering en wordt vermengd met huishoudelijk afvalwater. Door die grote hoeveelheid water kan de rioolwaterzuivering bij hevige regenval de toestroom van regenwater niet verwerken. Rioolwater wordt dan ongezuiverd op het oppervlaktewater geloosd. Om regenwater en afvalwater gescheiden op te kunnen vangen, moet er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig zijn. In een groot deel van Alkmaar is dit al het geval. Daar waar dit nog niet zo is, zal dit in de toekomst gerealiseerd worden. U dient dus bij het ontwerpen van de uw riolering van een gescheiden rioolstelsel uit te gaan. Ook voor die gebieden waar nog geen sprake is van een gescheiden rioolstelsel. Op die manier kan uw perceel straks eenvoudig op een gescheiden rioolstelsel worden aangesloten

Aanvragen

Via het aanvraagformulier.

Kosten

  • Voor een rioolaansluiting met een maximale inwendige diameter van 16 cm betaalt u een vast bedrag per aansluiting, waarbij de hoogte afhangt of voor het aansluiten wel of geen wegverharding moet worden opengebroken. De exacte bedragen kunt u vinden in de tarieventabel die hoort bij de Verordening precariobelasting.
  • Voor een rioolaansluiting met een diameter groter dan 16 cm betaalt u de werkelijke aansluitkosten.

Gescheiden rioolstelsel

Om regenwater en afvalwater gescheiden op te kunnen vangen, moet er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig zijn. In een groot deel van Alkmaar is dit al het geval. Daar waar dit nog niet zo is, zal dit in de toekomst gerealiseerd worden. U dient dus bij het ontwerpen van de uw riolering van een gescheiden rioolstelsel uit te gaan. Ook voor die gebieden waar nog geen sprake is van een gescheiden rioolstelsel.

Op die manier kan uw perceel straks eenvoudig op een gescheiden rioolstelsel worden aangesloten.

Zie ook

 

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid