Ruimtelijke plannen: Visies

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Ruimtelijke plannen: Visies

Ruimtelijke plannen: Visies

Bij ruimtelijke plannen wordt een onderscheid gemaakt in bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en visies.

Wat is een visie?

In een visie maakt de gemeente de afwegingen voor het toekomstig ruimtelijk beleid voor haar grondgebied. Hierbij worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de korte en vooral de lange termijn. Diverse onderwerpen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de stad of wijk, komen hierbij aan bod. Zoals wonen, werken, verkeer, groen, toerisme / recreatie, sport, winkelcentra en bedrijven. De visie vormt hiermee het richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft.

 

Zie ook

Laatste wijziging: 02 februari 2017