Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Ruimtelijke plannen

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Wat zijn ruimtelijke plannen?

Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en structuurvisies zijn ruimtelijke plannen.

Met ruimtelijke plannen wordt schaarse ruimte verdeeld over verschillende functies, met behoud en verbetering van kwaliteit van de leefomgeving.

Laatste wijziging: 18 december 2017