Ruimtelijke plannen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Wat zijn ruimtelijke plannen?

Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en structuurvisies zijn ruimtelijke plannen.

Met ruimtelijke plannen wordt schaarse ruimte verdeeld over verschillende functies, met behoud en verbetering van kwaliteit van de leefomgeving.