Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen. De regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang biedt dan een uitkomst. Als u geen kinderopvangtoeslag krijgt, dan kunt u misschien een deel van de kinderopvangkosten vergoed krijgen.

Aanvragen

Om het aan te vragen zijn twee verwijsbrieven nodig. Dit kan bijvoorbeeld een brief van het consultatiebureau, de huisarts, maatschappelijk werk of een psycholoog zijn, waarin staat waarom een sociaal medische indicatie nodig is.De brieven moeten op officieel briefpapier geschreven zijn en er moet een handtekening opstaan.
Daarnaast is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig en uw inkomensgegevens, zoals een loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Bij een aanvraag voor uitbreiding van het aantal dagen kinderopvang is één verwijsbrief nodig.

De bewijsstukken stuurt u naar smi@alkmaar.nl of per post naar:

Gemeente Alkmaar
Afdeling Jeugd
t.a.v. SMI
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Procedure

Gesprek

Na ontvangst van de stukken wordt er contact met u opgenoemen om een huisbezoek te plannen. Tijdens het huisbezoek bespreekt u de aanvraag en of er andere mogelijkheden zijn om uw kind op te vangen. Bijvoorbeeld bij familie of vrienden.

Wachttijd

De gemeente handelt uw aanvraag binnen acht weken af. Het kan korter of langer duren. Het hangt er van af hoe ingewikkeld de aanvraag is. In sommige gevallen moet de gemeente advies aan anderen vragen.

Antwoord

De gemeente regelt de plaatsing op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang van uw voorkeur. Ook berekent de gemeente de tegemoetkoming die u ontvangt en de eigen bijdrage die u voor de kinderopvang moet betalen. U ontvangt een brief (een beschikking) waarin dit staat.

Eigen bijdrage

De hoogte van de tegemoetkoming en de eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van de ouderbijdragentabel die het Ministerie van OC & W hanteert bij de uitvoering van de Wet kinderopvang. U kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Contact

Heeft u vragen? Bel 14072 of mail smi@alkmaar.nl.

Laatste wijziging: 05 januari 2018