Samenstelling college en portefeuille

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > College > Samenstelling college en portefeuille

Samenstelling college en portefeuille

 College B&W Alkmaar 2018

Van links naar rechts: Pieter Dijkman, burgemeester Piet Bruinooge, Christian Braak, gemeentesecretaris Wim van Twuijver, Elly Konijn-Vermaas, Marcel van Zon, Paul Verbruggen.

 Burgemeester Piet Bruinooge

 

E-mail: pbruinooge@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat: 14 072


Portefeuille:

 • Beleidscoördinatie
 • Veiligheidsbeleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Facilitair, inclusief kernenambassadeur
 • Relatiemanagement
 • Internationale samenwerking
 • Data en Informatie
 • Regionale taken van politie, brandweer en veiligheidsregio
 • Lobby en public affairs

Wethouder Pieter Dijkman (VVD)

 

1e loco-burgemeester

E-mail: pdijkman@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat: 14 072

Portefeuille: 

 • Economie, incl. toerisme
  (agrarische economie, 2e aanspreekpunt)
 • Sport
 • Financiën
 • Vastgoed
 • P&O
 • Deregulering
 • Recreatieschappen

Wethouder Christian Braak (GroenLinks)

 

2e loco-burgemeester

E-mail: cbraak@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat: 14 072

 Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. stadsvernieuwing)
 • Duurzaamheid
 • Kunst en cultuur
 • Groen
 • Cultureel erfgoed, monumentenzorg en archeologie
 • Milieu
 • Afval (Beleid)

Wethouder Paul Verbruggen (PvdA)

 

3e loco-burgemeester

E-mail: pverbruggen@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille:

 • Wonen
 • Grondzaken
 • Diversiteit
 • Regionale samenwerking
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Welzijn

Wethouder Elly Konijn-Vermaas (D66)

 

4e loco-burgemeester

E-mail: ekonijn@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat: 14 072

Portefeuille:

 • Onderwijs (incl. kinderopvang)
 • Citymarketing & evenementen
 • Jeugd en Jeugdhulp
 • Kennisstad
 • Voorzitterschap RPA
 • Volksgezondheid (w.o. GGD, Veilig Thuis)
 • Energie
 • Parkeren (beleid en uitvoering)

Wethouder Marcel van Zon (CDA)

 

5e loco-burgermeester

E-mail: mvanzon@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat: 14 072

Portefeuille:

 • WMO
 • Buitenruimte (beheerder en onderhoud,
  boven en onder de grond, uitvoering Stadswerk)
 • Bereikbaarheid
 • Publiekszaken / Dienstverlening
 • Buurtgericht werken, kernenbeleid
 • Woonzorgopgave
 • Communicatie en mediabeleid
 • Agrarische economie (1e aanspreekpunt)
 • Dierenwelzijn

Gemeentesecretaris Wim van Twuijver

 

E-mail: wvantwuijver@alkmaar.nl
Telefoonnummer secretariaat: 14 072

Laatste wijziging: 13 februari 2020