Samenstelling college en portefeuille

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > College > Samenstelling college en portefeuille

Samenstelling college en portefeuille

 Piet Bruinooge juli 2016

Burgemeester P.M. (Piet) Bruinooge

e-mail: pbruinooge@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille

 • Beleidscoördinatie
 • Openbare orde en integrale veiligheid
 • Publiekszaken
 • Facilitair, inclusief kernenambassadeur
 • Relatiemanagement
 • Internationale samenwerking
 • Regionale taken van politie, brandweer en Veiligheidsregio NHN

Wethouder Kloos vervangt de burgemeester in geval van verhindering of ontstentenis.


Victor Kloos juli 2016

Wethouder drs. V.H. (Victor) Kloos (OPA)

1e loco-burgemeester
e-mail: vkloos@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille

 • Economische Zaken, inclusief toerisme, horeca, havens en markten
 • Citymarketing, evenementen
 • Lobby, public affairs
 • Communicatie en mediabeleid
 • Buurtgericht werken, inclusief kernenbeleid
 • Centrum, Overstad (eerste aanspreekpunt)
 • Beleid 50-plus
 • Gemeentelijk Veiligheidsbeleid
 • Agrarische economie (tweede aanspreekpunt)

Wethouder Dijkman vervangt wethouder Kloos in geval van verhindering of ontstentenis.


Pieter Dijkman juli 2016

Wethouder drs. P.F. (Pieter) Dijkman (VVD)

2e loco-burgemeester
e-mail: pdijkman@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille

 • Financiën
 • Vastgoed
 • Sport
 • Personeel en Organisatie
 • ICT
 • Westrand
 • Nuon
 • Vroonermeer Noord
 • Alkmaar kennisstad
 • Minderheden
 • Emancipatie
 • Regionale samenwerking
 • ICG
 • Woningbouwproject De Pauw

Wethouder Nagengast vervangt wethouder Dijkman in geval van verhindering of ontstentenis.


Jan Nagengast juli 2016

Wethouder J.P. (Jan) Nagengast MBA (CDA)

3e loco-burgemeester
e-mail: jnagengast@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille

 • Duurzaamheid, klimaatagenda
 • Agrarische economie (buitengebied),(eerste aanspreekpunt)
 • Hondenbeleid en Dierenwelzijn
 • Bereikbaarheid
 • Afvalinzameling
 • Stads- en wijkbeheer
 • Energiebeleid
 • Milieu
 • Stationsgebied
 • Centrum, Overstad (tweede aanspreekpunt)
 • Beverkoog
 • WNK
 • Recreatieschappen

Wethouder Konijn vervangt wethouder Nagengast in geval van verhindering of ontstentenis.


Elly Konijn juli 2016

Wethouder E.C. (Elly) Konijn-Vermaas (D66)

4e loco-burgemeester
e-mail: ekonijn@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Participatiewet
 • Arbeidsmarkt (RPA)
 • Wonen
 • Jeugdhulp
 • Kinderopvang
 • Parkeerbeleid
 • DFS
 • Polderhof

Wethouder Van de Ven vervangt wethouder Konijn in geval van verhindering of ontstentenis.


Anjo van de Ven juli 2016

Wethouder A.J.A. (Anjo) van de Ven (OPA)

5e loco-burgemeester
e-mail: aven@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening, inclusief stedelijke vernieuwing
 • Monumentenzorg en Archeologie
 • Grondzaken
 • Wmo, Volksgezondheid
 • Armoedebeleid, Schuldhulpverlening
 • Welzijn en Cultuur
 • Groen
 • Deregulering
 • Overdie

Wethouder Kloos vervangt wethouder Van de Ven in geval van verhindering of ontstentenis.


Wim van Twuijver juli 2016

Gemeentesecretaris W. (Wim) van Twuijver

e-mail: wvantwuijver@alkmaar.nl
telefoonnummer secretariaat 14 072

Laatste wijziging: 27 februari 2018