Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Bedrijven > Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente  aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Schade door de staat van wegen, paden en stoepen

Bij schade door de staat van wegen, paden, en stoepen, is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat een weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.

Laatste wijziging: 18 december 2017