Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Bedrijven > Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk voor schade?

  • Burgers kunnen het online regelen via DigiD
  • Bedrijven kunnen het online regelen via eHerkenning of zonder eHerkenning
  • Het is ook mogelijk om het schadeformulier in te vullen en te voorzien van bewijsstukken. De stukken stuurt u naar Gemeente Alkmaar, T.a.v. Risicobeheer, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Welke bewijsstukken dit zijn leest u onder de tab 'Benodigd'.

Contact

Stel uw vraag per mail via risicobeheer@alkmaar.nl.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid.

Laatste wijziging: 18 december 2017