Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Bedrijven > Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Wat heb ik nodig om het aan te vragen?

De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een volledig ingevuld schadeformulier;
  • een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?);
  • foto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto;
  • een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting;
  • de originele aankoopnota van een beschadigde zaak;
  • een politierapport indien aanwezig;
  • getuigenverklaringen indien van toepassing.

Zonodig kan de afdeling Risicobeheer & Verzekeringen u nog om aanvullende gegevens vragen.

Laatste wijziging: 18 december 2017