Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Schade - Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk voor schade?

  • Burgers kunnen het online regelen via DigiD
  • Bedrijven kunnen het online regelen via eHerkenning of zonder eHerkenning
  • Het is ook mogelijk om het schadeformulier in te vullen en te voorzien van bewijsstukken. De stukken stuurt u naar Gemeente Alkmaar, T.a.v. Risicobeheer, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Welke bewijsstukken dit zijn leest u onder de tab 'Benodigd'.

Contact

Stel uw vraag per mail via risicobeheer@alkmaar.nl.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid.

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente  aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Schade door de staat van wegen, paden en stoepen

Bij schade door de staat van wegen, paden, en stoepen, is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat een weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.

Wat heb ik nodig om het aan te vragen?

De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een volledig ingevuld schadeformulier;
  • een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?);
  • foto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto;
  • een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting;
  • de originele aankoopnota van een beschadigde zaak;
  • een politierapport indien aanwezig;
  • getuigenverklaringen indien van toepassing.

Zonodig kan de afdeling Risicobeheer & Verzekeringen u nog om aanvullende gegevens vragen.