Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Home > Bedrijven > Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Soms neemt de gemeente besluiten, of voert zij werkzaamheden uit, waardoor u schade lijdt. In de meeste gevallen draagt u deze schade zelf, omdat de besluiten of werkzaamheden in het algemeen belang zijn. Dit is het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. Een verkeersmaatregel of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden valt daar in beginsel onder.

Het gaat erom of het besluit en/of de werkzaamheden nog tot het normale verwachtingspatroon gerekend kunnen worden.

Wanneer kunt u aanspraak maken op nadeelcompensatie?
U kunt de gemeente verzoeken om toekenning van nadeelcompensatie als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De schade is onevenredig en niet voorzienbaar, en valt buiten het normale maatschappelijk¬†risico of ondernemersrisico
  • De schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden.

Nadeelcompensatieverordening
Voor schade als gevolg van infrastructurele werken en verkeersbesluiten heeft de gemeente een aparte Nadeelcompensatieverordening  waarin is beschreven op welke wijze verzoeken om nadeelcompensatie worden behandeld.

Laatste wijziging: 18 december 2017