Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Home > Bedrijven > Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Soms neemt de gemeente besluiten, of voert zij werkzaamheden uit, waardoor u schade lijdt. In de meeste gevallen draagt u deze schade zelf, omdat de besluiten of werkzaamheden in het algemeen belang zijn.

Hoe vraag ik het aan?

Digitaal. Dit kan op twee manieren:

 

* Lees meer over eHerkenning 

Bewijsstukken

Aangetoond moet worden dat de schade in direct verband staat met het genomen besluit of de uitgevoerde werkzaamheden. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom belangrijk om uw aanvraag goed te onderbouwen. Voor een goede behandeling zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

- een volledig ingevuld aanvraagformulier
- maandomzetcijfers (exclusief btw) van de afgelopen vijf jaar
- volledige jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar
- belastingaangiften van de afgelopen vijf jaar

Zonodig kan de afdeling Risicobeheer & Verzekeringen u nog om aanvullende gegevens vragen.

Contact

Vragen kunt u per e-mail stellen aan risicobeheer@alkmaar.nl.

Laatste wijziging: 18 december 2017