Slopen

Waar bent u naar op zoek?

Slopen

Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding. Doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl Gaat u asbest verwijderen, dan moet u altijd een sloopmelding doen.

Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding. Gaat u asbest verwijderen, dan moet u altijd een sloopmelding doen. Een sloopmelding is ook nodig bij meer dan 10 m3 afval.

Melding of vergunning?

Een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen is nodig als dat in het bestemmingsplan is voorgeschreven. Als u een (deel van een) monument wilt slopen, vraag dan ook een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten aan.

Doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl

De volgende informatie is nodig:

 • de gegevens van het te slopen bouwwerk
 • de gegevens van het sloopbedrijf die werkzaamheden gaat uitvoeren
 • een overzicht van materialen en hoeveelheid die vrijkomen bij de sloop
 • de afvoerbestemming van de sloopmaterialen
 • de planning en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden
 • afhankelijk van de situatie een sloopveiligheidsplan
 • bij inzet van een mobiele puinbreker informatie over de puinbreker
 • gaat het om gebouwen van vóór 1 januari 1994 dan is een asbestinventarisatierapport meestal nodig volgens Asbestverwijderingsbesluit 2005

Sloopmelding

Doe minimaal 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden uw melding via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor is DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen.

Vervolg

Als uw melding is goedgekeurd, informeren wij u per brief. U kunt dan beginnen met slopen, tenzij u nog een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kosten

 • Een sloopmelding is gratis
 • Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in hoofdstuk 3 van de Legesverordening.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

DigiD logo

Geen bezwaar mogelijk

De sloopmelding heeft als doel de gemeente te informeren over de geplande sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, moeten de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Dit verzoek moet gebaseerd zijn op overtreding van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Asbest

Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Als het nodig is mogen wij u om extra informatie vragen.

Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

Scheiden aan de bron is verplicht zodra van bepaalde sloopmaterialen op de slooplocatie meer dan 1m³ vrijkomt. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is een scheidingsplicht bepaald voor:

 • gevaarlijk afval
 • steenachtig sloopafval
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • teerhoudend asfalt
 • niet-teerhoudend asfalt
 • dakgrind
 • overig afval

Na afronding van de sloopwerkzaamheden kunnen wij een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen bij u opvragen.

Geldende regelgeving