Spelregels e-petitie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Burgers en politiek > Spelregels e-petitie

Spelregels e-petitie

Als inwoner van Alkmaar kunt u via de website www.petities.nl digitaal een petitie starten en steunen. Het loket zorgt voor een ‘warme’ landing in de gemeentelijke organisatie en onderhoud contact met de indieners. Houd u rekening met enkele werkdagen alvorens er contact met u wordt opgenomen. Om een digitale petitie te kunnen starten, gelden een aantal spelregels.

Definities

 • Een e-petitie is een via de elektronische weg door een ingezetene van de gemeente Alkmaar ingediend verzoek gericht aan de gemeenteraad of het college van B en W van de gemeente Alkmaar. 
 • Een petitionaris is de indiener van de petitie. Deze petitionaris is niet anoniem, beheert de petitie en is woordvoerder en contactpersoon. 
 • Het petitieloket is de plek bij de gemeente Alkmaar waar de e-petitie wordt ingediend en begeleid.

Het petitieloket

Het petitieloket wordt bij de gemeente Alkmaar beheerd door de raadsgriffie (raadsgriffie@alkmaar.nl). Vanuit het petitieloket vindt de begeleiding en het informeren van de petitionaris plaats, gedurende het hele proces. Zij stuurt een ontvangstbevestiging en stelt, na het indienen van een petitie, een behandelvoorstel op. Daarbij wordt gekeken welk bestuursorgaan bevoegd is over het onderwerp een besluit te nemen. De petitionaris wordt door het petitieloket geïnformeerd over het behandelproces.

Behandeling

Het indienen en behandelen van een e-petitie kan verschillend zijn:

 1. Het kan een brief aan het college zijn met het verzoek tot inhoudelijke reactie of ambtelijke afhandeling. Daarbij wordt altijd het petitieloket (raadsgriffie) geïnformeerd over de voortgang. 
 2. Het kan leiden tot het officieel aanbieden van een petitie tijdens een vergadering.
 3. Het kan in nader overleg leiden tot een andere afhandeling.

Na indiening van een petitie krijgt de petitionaris een ontvangstbevestiging met informatie over de afdoening.

Uitzonderingen

Een e-petitie wordt door het petitieloket niet in ontvangst genomen als deze:

 1. over zaken gaat, waar de gemeente niet bevoegd is; 
 2. reclame/commerciële doeleinden betreft; 
 3. over een persoon handelt; 
 4. een Nederlandse wet overtreedt; 
 5. beledigende, provocerende of onwelvoeglijke taal bevat; 
 6. vertrouwelijke informatie betreft; 
 7. partij-politieke standpunten bevat; 
 8. zaken bevat die onder de rechter zijn; 
 9. als primair doel heeft het verkrijgen van subsidie.

Laatste wijziging: 04 juni 2018